गुलजार नार ही मधुबाला

गुलजार नार ही मधुबाला

तनुलतेवर गेंद फुलांचे
यौवन ये बहराला
गुलजार नार ही मधुबाला

गोड गोड बोलूनी खोडकर
ओढ लावी हृदयाला
भृधनुवरती सज्ज करोनी
नयनांची शरमाला
चंचल नयना सहज विंधिते
चंचल हृदयाला
गुलजार नार ही मधुबाला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: