अंतरीच्या गूढगर्भी एकदा जे वाटले

अंतरीच्या गूढगर्भी एकदा जे वाटले
एकदा जे वाटले ते प्रेम आता आटले,
सखी प्रेम आता आटले

दूर सोनेरी सुखाचे पाहिले आभास मी तू
रंगले आभाळ पूर्वी, तेच आता फाटले
सखी प्रेम आता आटले, सखी प्रेम आता आटले

एकदा ज्यांतून मागे सूर संवादी निघाले
वंचनेने तोडले ते स्नेह-तंतू आतले
सखी प्रेम आता आटले, सखी प्रेम आता आटले

शेवटी मंदावलेल्या वादळी वार्‍याप्रमाणे
राहणे झाले दीवाणे, गीत गाणे कोठले
ते गीत गाणे कोठले, सखी प्रेम आता आटले

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: