वा-याने हलते रान

वाऱ्याने हलते रान, तुझे सुनसान, हृदय गहिवरले
गाईचे डोळे, करूण उभे की, सांज निळाईतले

डोळ्यात शीण, हातात वीण, देहात फुलांच्या वेगी
अंधार चुकावा म्हणून, निघे बैरागी

वाळूत पाय, सजतेस काय, लाटांध समुद्राकाठी
चरणात हरवला गंध, तुझ्या की ओठी

शून्यात गरगरे झाड, तशी ओढाळ, दिव्यांची नगरी
वक्षात तिथीचा चांद, तुझा की वैरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: