धुंद येथ मी स्वैर झोकितो

धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मद्याचे प्याले
याचवेळि तू असशील तेथे बाळा पाजविले

येथ विजेचे दिवे फेकिती उघड्यावर पाप
ज्योत पणतिची असेल उजळित तव मुख निष्पाप
माझ्या कानी घुमती गाणी मादक मायावी
ओठांवरती असेल तुझिया अमृतमय ओवी

माझ्यावरती खिळली येथे बिषयाची दृष्टी
मत्पूजेस्तव असशिल शोधित सखे स्वप्नसृष्टी
कनकांगीच्या मत्त चुंबने जाग मला आली
विरहाश्रू तव असेल झरला सुकलेल्या गाली

तुझे नि माझे अंतर व्हावे कसे एकरूप
शीलवती तू पतिव्रते, मी मूर्तीमंत पाप

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: