अंगणी माझ्या मनाच्या

अंगणी माझ्या मनाच्या मोर नाचू लागले
दाटुनि आभाळ आले मेघ बरसू लागले
अशा चिंब ओल्या क्षणी
पुकारे तुझी साजणी

चांदीची ही थेंबफुले या माळुनि येती सरी
आणि मातीच्या गंधाने भरते सरसर घागरी
धुंद नाचते उन्मनी
पुकारे तुझी साजणी

(सा रे म प, रे म प नि सा
सा नि प म रे, नि रे सा)

गार वारा मनभरारा शिरशिरी देही उठे
हा असा पाऊस आणि मी तुला शोधु कुठे
खोड ही तुझी रे जुनी
पुकारे तुझी साजणी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: