मुक्या हुंदक्यांचे गाणे

मुक्या हुंदक्यांचे गाणे कुणाला कळावे?
छळावे स्वतःला निखारे क्षणांचेच व्हावे
जडे जीव ज्याचा, त्याच्याच का रे
नशीबी असे घाव यावे?

इथे खिन्न तारा देई इशारा
अता साऊलीचा उरे ना निवारा
मला मीच आता शोधित जावे

कळू लागला अर्थ ह्या जीवनाचा
आभास होता वेड्या सुखाचा
मनपाखराने कुठे रे उडावे?

उरी जागलेली ज्योती विझेना
नियती कुणाची कुणाला टळेना
कळीचे इथे का निर्माल्य व्हावे?

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: