विसरशील तू सारे

हे हात असे जुळलेले
हे नेत्र असे खिळलेले
विसरशील तू सारे

हे सांध्यरंग विरतील
तारका नभी झुरतील
हे उदास होतील वारे

मधुगंध धुंद उडताना
तिमिरात चंद्र बुडताना
मी स्मरेन सर्व इशारे

तू जिथे कुठे असशील
स्वप्नात मला दिसशील
तुज कळेल पण हे का रे?

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: