सहज सख्या एकटाच येई सांजवेळी

सहज सख्या एकटाच येई सांजवेळी
वाट तुझी पाहीन त्या आम्रतरुखाली

हिरवळीत गीत गात
सांजरंगी न्हात न्हात
स्वप्नांना रंगवुया लेवुनिया लाली

अधरी जे अडत असे
सांगीन तुज गुज असे
प्रीति ही प्रीतिविण अजुनही अबोली

तृणपुष्पे ही मोहक ती
उमलतील एकांती
चांदण्यात उमलवुया प्रीत भावभोळी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: