रिमझिम झरती श्रावणधारा

रिमझिम झरती श्रावणधारा
धरतीच्या कलशात
प्रियावीण उदास वाटे रात ||

बरस बरस तू मेघा रिमझिम
आज यायचे माझे प्रियतम
आतुरलेले लोचन माझे
बघती अंधारात ||

प्रासादी या जिवलग येता
कमल मीठीमध्ये भृंग भेटता
बरस असा की प्रिय न जाईल
माघारी दारात ||

मेघा असशी तू आकाशी
वर्षातून तू कधी वर्षसी
वर्षामागून वर्षती येणे
करसी नित बरसात ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: