पहिलीच भेट झाली

तो: पहिलीच भेट झाली, पण ओढ ही युगांची
जादू अशी घडे ही या दोन लोचनांची

ती: पहिलीच भेट झाली, जडली अपुर्व बाधा
स्वप्नात गुंग झाली जागेपणात राधा
माझी न राहिले मी किमया अशी कुणाची
जादू अशी घडे ही या दोन लोचनांची

तो: डोळे मिटून घेता दिसतेस तू समोर
फुलवून पंख स्वप्नी अन नाचतात मोर
झाली फुले सुगंधी माझ्याही भावनांची
जादू अशी घडे ही या दोन लोचनांची

ती: लाजून वाजती या अंगातुनी सतारी
ऐश्वर्य घेऊनी हे ये दैव आज दारी
मी लागले बघाया स्वप्नेही मीलनाची
जादू अशी घडे ही या दोन लोचनांची

तो: वार्‍यात ऐकतो मी आता तुझीच गाणी
वार्‍यात वाचतो अन या प्रीतीचे कहाणी
दोघे: पहिलीच भेट झाली पण ओढ ही युगांची
जादू अशी घडे ही या दोन लोचनांची

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: