शब्दावाचून कळले सारे

शब्दावाचून कळले सारे
शब्दांच्या पलिकडले
प्रथम तुला पाहिले आणिक
घडू नये ते घडले ||

अर्थ नवा गीतास मिळाला
छंद नवा अन ताल निराळा
त्या दिवशी का प्रथमच माझे
सूर सांग अवघडले ||

आठवते पुनवेच्या रात्री
लक्षदीप विरघळले गात्री
मिठीत तुझिया या विश्वाचे
रहस्य मज उलगडले ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: