छंद तुझा मजला

छंद तुझा मजला, का मुकुंदा लावियला
अशी कशी रे मी, भुलले सांग तुला ॥ ध्रु ॥

संसारी माझ्या, येउनिया ऐसा
केला घात पुरा पुरा, का रे असा घननिळा ॥ १ ॥

कशास झाले सासुरवाशिण मी रे
उठता बसता तुझेंच चिंतन
कुणा म्हणू रे मम स्वामी, न कळे मी
जोवरी तू मनी माझ्या ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: