छुन्नु छुन्नु पदी घुमवी पैंजणा

छुन्नु छुन्नु पदी घुमवी पैंजणा
शुशूपणी ये विठुरायाऽ
नेत्र दोन्ही नितांत उन्मिलीत
कुंडलमंडित देव यावा

कृष्णाऽऽ नंदगोपाल हरी केशवा
मज दासीस दे दर्शना
दिव्य आकार धरी मोहना

बाल स्वरुप भक्तास घ्यावे
गोपनायका हृदयात यावे
दावी सदया अदभुत भावा
टम्म पोट हे हरीचे हलते
शुशूपण घे यदुरायाऽ
मृत्युलोकी अप्राप्य अमृत
मुरली गान मजेत गा गाऽ .१

गोष्ट ऐकुन गोप गड्यांची
पापी कालीया फणीवर मंथी
तांडव करी बा देवकीतनया ..२

छुन्नु छुन्नु पदी घुमवी पैंजणा
शुशूपणी ये विठुरायाऽ
नेत्र दोन्ही नितांत उन्मिलीत
कुंडलमंडित देव यावा

कृष्णाऽऽ नंदगोपाल हरी केशवा
मज दासीस दे दर्शना

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

छंद तुझा मजला

छंद तुझा मजला, का मुकुंदा लावियला
अशी कशी रे मी, भुलले सांग तुला ॥ ध्रु ॥

संसारी माझ्या, येउनिया ऐसा
केला घात पुरा पुरा, का रे असा घननिळा ॥ १ ॥

कशास झाले सासुरवाशिण मी रे
उठता बसता तुझेंच चिंतन
कुणा म्हणू रे मम स्वामी, न कळे मी
जोवरी तू मनी माझ्या ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

छबीदार सुरत साजिरी

छबीदार सुरत साजिरी, दिसे गोजिरी
बरी आवडलीस माझ्या मना

घडी घडी अरे मनमोहना
हसुनी गुणीजना देखता नको रे बोलू मशी

बरी आवडलीस माझ्या मना
पहा पुरती चौकशी
लाधली
मनी तू ठसलीस आमुच्या गडे
नीज ध्यास सदा अंतरी फिदा तुजवरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: