प्रेम केले

प्रेम केले, काय हा झाला गुन्हा ?
अंतरीची भावना सांगू कुणा ॥ ध्रु ॥

भोगिली शिक्षा पुरी मी प्रितीची
साहवेना ती सुखाची वेदना
साक्ष द्याया बोलके झाले मुके
जीभ चावूनी टळे का वंचना ॥ १ ॥

रंगवीते चित्रलेखा प्रेमला
अनिरुद्ध स्वप्नी ये उषेच्या मिलना
बोलुनी केलीस ही जाहीर चोरी
हासशी का, रे गुन्हेगारा, पुन्हा ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: