चांदण्यात या धरणी हसते

चांदण्यात या धरणी हसते, चंद्र हसे गगनी
चांदणे फुलले माझ्या मनी ॥ ध्रु ॥

आभाळाची धरणीवरती, अशीच आहे अखंड प्रीती
त्या प्रीतीच्या शीतलतेने, सुखावली रजनी ॥ १ ॥

ओली वाळू अशी रुपेरी, नाचनाचती सागरजलहरी
माडांमधुनी लबाड वारा, आळवितो गाणी ॥ २ ॥

या चंद्राच्या अनंत लीला, उपमा नाही अवखळतेला
अर्थासाठी आतुरली, हि शब्दमय वाणी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: