शतजन्म शोधिताना

शतजन्म शोधिताना, शत अर्ति व्यर्थ झाल्या
शत सूर्यमालिकांच्या, दीपावली विझाल्या ॥ १ ॥

तेव्हां पडे प्रियासी, क्षण एक आज गाठी
सुखसाधना युगांची, सिद्धिस अंति गाठी ॥ २ ॥

हा हाय जो न जाई, मिठी घालु मी उठोनी
क्षण तो क्षणात गेला, सखि हातचा सुटोनी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: