हासायाचे, आहे मला

कसें, कसें, हासायाचे, आहे मला
हांसतच वेड्या जिवा, थोपटीत थोपटीत
फुंकायाचा आहे दिवा ॥ १ ॥

हांसायाचे, कुठे, कुठे आणि केव्हां
कसे आणि कुणापास, इथे भोळ्या कळ्यांनाही
आंसवाचा येतो वास ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: