कां धरिला परदेस

कां धरिला परदेस, सजणा
कां धरिला परदेस ॥ ध्रु ॥

श्रावण वैरी बरसे झिरमिर
चैन पडेना जीवा क्षणभर
जाऊं कोठे राहू कैसी, घेऊ जोगिणवेष ॥ १ ॥

रंग न उरला गाली ओठी
झरती आसू काजळकाठी
शॄंगाराचा साज उतरला, मुक्त विखुरले केश ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: