आता तरी पुढे हाच उपदेश

आता तरी पुढे हाच उपदेश
नका करू नाश आयुष्याचा ॥धृ॥
सकळाच्या पाया माझे दंडवत
आपुलाले चित्त शुद्ध करा ॥१॥
हित ते करावे देवाचे चिंतन
करुनिया मन शुद्ध भावे ॥२॥
तुका म्हणे हित होय ती व्यापार
करा काय फार शिकवावे॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: