जीवन त्यांना कळले हो

जीवन त्यांना कळले हो
मीपण ज्यांचे पक्व फळापरी सहजपणाने गळले हो
जळापरी मन निर्मळ ज्याचे गेले तेथे मिळले हो
चराचराचे होऊन जीवन स्नेहासम पाजळले हो॥
सिंधूसम हृदयात जयांच्या रस सगळे आकळले हो
आपत्काली अन्‌ दीनावर घन होऊनी जे वळले हो॥
दुरित जयाच्या दर्शनमात्रे मोहित होऊनी जळले हो
पुण्य जयाच्या उजवाडाने फुलले अन्‌ परिमळले हो॥
आत्मदळाने नक्षत्राचे वैभव ज्यानी तुळिले हो
सायासाविण ब्रह्म सनातन घरीच ज्या आढळले हो॥
उरीच ज्या आढळले हो जीव त्यांना कळले हो

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: