दिव्यत्वाचे जेथ प्रचिती

तेथे कर माझे जुळती दिव्यत्वाचे जेथ प्रचिती॥धृ॥
ज्या प्रबला नेज भावबलाने
करित सदने हरिहर भुवने
देव पतींना वाहुनी सुमने
पाहुनी केशव वाडविता तेथे कर माझे जुळती॥१॥
गाळुनिया भाळीचे मोती
हरिकृपेचे मळे उगवती
जलदापरी येऊनिया जाती
जग ज्याची न करी गणती तेथे कर माझे जुळती॥२॥
यज्ञी ज्यानी देऊनि निजशीर
घडिले मानवतेचे मंदिर
परी जयांच्या दहन भूमिवर
नाही चिरा नाही पणती तेथे कर माझे जुळती॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: