चांदण काळी आंदण वेळ

चांदण काळी आंदण वेळ
दलदल फुलते रंजन वेल
आनंदाला फुटून फांद्या
निळे पाखरू घेते झेल॥१॥
चांदण काळी आंदण वेळ
जग सगळे टिपर्‍यांचा खेळ
सृष्टीवरती करिते वृष्टी
स्वर पुष्पांची अमृत वेल॥२॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: