निळ्या जळावर कमान काळी

निळ्या जळावर कमान काळी कुठे दुधावर आली शेते
थंडाव्याची कारंजीशी कुठे गर्द बांबूंची बेटे॥१॥
फूलपाखरी फूल थव्यावर कुठे सांडली कुंकूम टिम्बे
आरसपानी पाण्यावरती तरत्या बगळ्यांची प्रतिबिम्बे॥२॥
घाटामध्ये शिरली गाडी अन्‌ रात्रीचा पडला पडदा
पण चित्रांची विचित्र वीणा अजून करते दिडदा दिडदा॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

ही कविता बा. भ. बोरकरांच्या चांदणवेल या कवितासंग्रहातली आहे -
पूर्ण कविता -

चित्रवीणा

निळ्या जळावर कमान काळी, कुठे दुधावर आली शेते
थंडाव्याच्या कारंजिशी कुठे गर्द बांबूंची बेटे

जिकडे तिकडे गवत बागडे, कुठे भिंतिच्या चढे कडेवर
ती म्हातारी थरथर कापे सुखासवे होउन अनावर

तारांमधला पतंग कोठे, भुलून गेला गगनमंडला
फणा डोलवत झोंबू पाहे अस्त - रवीच्या कवचकुंडला

उंचवट्यावर म्हशी गोठल्या, तसेच कोठे काजळ काळे
वर्ख तृप्तीचा पानोपानी बघुन झाले ओले ओले

कोठे तुटल्या लाल कड्यावर, चपळ धीट बकरीची पोरे
एक त्यातले लुचे आईला सटीन कांती गोरे गोरे

फुलपाखरी फूल थव्यावर, कुठे सांडली कुंकुमटिंबे
आरस्पानी पाण्यावरती तरत्या बगळ्यांची प्रतिबिंबे

कुठे आवळीवरी कावळा, मावळतीचा शकुन सांगे
पूर्वेला राउळ इंद्राचे कोरीव संगमरवरी रंगे

घाटामध्ये शिरली गाडी, अन रात्रीचा पडला पडदा
पण चित्रांची विचित्र वीणा अजुनी करते दिडदा दिडदा ..