स्वप्नात माझ्या येतेस तू कितीदा

स्वप्नात माझ्या येतेस तू कितीदा
उडवून नीज माझी जातेस तू कितीदा॥धृ॥
त्या दिव्य तारकांनी माळून देह सारा
बरसात चांदण्याची करतेस तू कितीदा॥१॥
चुंबून ओठ माझे उमलून पापण्यांना
नयनात स्वप्न सखये बघतेस तू कितीदा॥२॥
रेशीम स्पर्श होता मी ही फुलून येतो
प्रणयात रंगताना हरतेस तू कितीदा॥३॥
माझ्या मनातली तू कमनीय उर्वशी गे
सत्यातत ये जराशी छळतेस तू कितीदा॥४॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: