नीज रे नीज शिवराया

गुणि बाळ असा, जागसि का रे वाया
नीज रे नीज शिवराया ॥ ध्रु ॥

अपरात्रीचा प्रहर लोटला बाई, तरी डोळा लागत नाही
हा चालतसे चाळा एकच असला, तिळ उसंत नाही जिवाला
निजवायचा, हरला सर्व उपाय, जागाच तरी शिवराय
चालेल जागता चटका, हा असाच घटका घटका
का कष्टवीसी तुझी सावळी काया ॥ १ ॥

ही शांत निजे, बारा मावळ थेट, शिवनेरी जुन्नरपेठ
त्या निजल्या त्या, तशाच घाटाखाली
कोकणच्या चवदा ताली, ये भिववाया, बागुल तो बघ बाळा
किती बाई काळा काळा, इकडे तो सिद्धिजमान
तो तिकडे अफ़जलखान, पलिकडे मुलुखमैदान
हे आले रे, तुजला बाळ धराया ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: