कोण येणार गं पाहुणे?

कोण येणार गं पाहुणे?
ताई मला सांग
ताई मला सांग, मला सांग, मला सांग
कोण येणार गं पाहुणे?

आज सकाळपासून गं
गेली ताईची घाई उडून
आरशासमोरी बसून, आहे बुवा ऐट
घाल बाई नवे दागिने

घाली झोकात वेणी फणी
नवीन कोरी साडी नेसुनी
ताई माझी जरी दिसे देखणी
गोरे गोरे पान तेही आहेत सुंदर म्हणे

नक्को सांगूस जा गं मला,
मीच मज्जा सांगते तुला
गोड गोड खाऊ मला देतील नवे मेहुणे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: