कशी काळनागिणी

कशी काळनागिणी, सखे गं वैरिण झाली नदी
प्राणविसावा पैलतिरावरि, अफाट वाहे मधि ॥ ध्रु ॥

सुखी मीन हे तरति न गणुनी लाटा कोट्यावधी
सुखी पाखरे गात चालली, पार वादळी सुधी ॥ १ ॥

पैलतटी न कां तॄण मी झाले, तुडविता तरी पदी
पैलतटी न का कदंब फुलले, करिता माळा कधी ॥ २ ॥

पापिण खिळले तीरा, विरह हा शस्त्रावीणॆ वधी
प्राणांचे घे मोल नाविका, लावि पार, ने अधी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: