कळा ज्या लागल्या जीवा

कळा ज्या लागल्या जीवा, मला की ईश्वरा ठाव्या
कुणाला काय हो त्यांचे ? कुणाला काय सांगाव्या ? ॥ ध्रु ॥

उरी या हात ठेवोनी, उरीचा शूल का जाई
समुद्री चहुकडे पाणी, पिण्याला थेंबही नाही ॥ १ ॥

जनांच्या कोरड्या गप्पा, असे सारे जगत बंधू
हमामा गर्जनेचा हो, न नेत्री एकही बिंदू ॥ २ ॥

नदीला पूर हा लोटे, न सेतू ना कुठे नावा
भुतांची झुंज ही मागे, धडाडे चहुकडे दावा ॥ ३ ॥

नदी लंघोनि जे गेले, तयांची हाक ये कानी
इथे हे ओढिती मागे, मला बंधोनी पाशांनी ॥ ४ ॥

कशी साहू पुढे मागे, जिवाला ओढ जी लागे
तटातट काळजाचे हे, तुटाया लागती धागे ॥ ५ ॥

पुढे जाऊं ? वळूं मागे ? करूं मी काय रे देवा
खडे मारी कुणी, कोणी हसे, कोणी करे हेवा ॥ ६ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: