गौळणिंनो, जाउ नका बाजारी

दह्यादुधाचि करतो चोरी, नंदाचा हरी
गौळणिंनो, जाउ नका बाजारी ॥ ध्रु ॥

नंदाघरचा कृष्ण सावळा, वाट अडवुनि उभा राहिला
गौळणिंना ग छळतो भारी, खट्याळ गिरीधारी ॥ १ ॥

पदराशी तो लगटहि करितो, दह्यादुधाचे घडे मागतो
खडे मारतो, पळुनी जातो, कॄष्ण करी मस्करी ॥ २ ॥

रोज त्याजला हवेच लोणी, करी मागणी हात पकडुनी
नकार देता शारंगपाणि, करितो शिरजोरी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: