नको नको रे पावसा

नको नको रे पावसा, असा धिंगाणा अवेळी
घर माझे चंद्रमौळी, आणि दारात सायली ॥ ध्रु ॥

नको नाचूं तडातडा, अस्सा कौलारावरून
तांबे सातेली पातेली, आणू भांडी मी कोठून ॥ १ ॥

नको करू झोंबाझोंबी, माझी नाजूक वेलण
नको टाकू फूलमाळ, अशी मातीत लोटून ॥ २ ॥

आडदांडा नको येऊ, झेपावत दारातून
माझं नेसूचं जुनेर, नको टाकू भिजवून ॥ ३ ॥

किती सोसले मी तुझे, माझे एवढे ऐक ना
वाटेवरी सखा माझा, त्याला माघारी आण ना ॥ ४ ॥

वेशीपुढे आठ कोस, जा रे आडवा धावत
विजेबाई कडाडून मागे फ़िरव पांथस्थ ॥ ५ ॥

आणि पावसा, राजसा, नीट आणि संभाळून
घाल कितीही धिंगाणा, मग मुळी न बोलेन ॥ ६ ॥

पितळेची लोटिवाटी, तुझ्यासाठी मी मांडीन
माझ्या सख्याच्या डोळ्यांत तुझ्या विजेला पूजीन ॥ ७ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: