रूपास भाळलो मी

सुधीर: हंऽऽऽ हंऽऽऽ हंऽऽऽ
आशा: आऽऽऽ आऽऽऽ

सुधीर: रूपास भाळलो मी, भुललो तुझ्या गुणाला
मज वेड लाविले तू, सांगू नको कुणाला

आशा: आऽऽऽ
एकांत पाहुनीया जे तू मला म्हणाला
ऐकून लाजले मी, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...

सुधीर: चंद्रा ढगातुनी तू हसलास का उगा रे? (२)
आशा: आऽऽऽ
सुधीर: वाकून खालती अन्‌ का ऐकलेस सारे?
जे ऐकले तुवा ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळलो मी...

आशा: वार्‍या तुझी कशानी चाहूल मंद झाली? (२)
सुधीर: आऽऽऽ
फुलत्या फुला कशानी तू हासलास गाली ?
जे पाहिले तुवा ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...

सुधीर: हे गोड रूप ऐसे निरखीन मी दुरून (२)
आशा: आऽऽऽ
पाण्या अशीच ठेवी छाया उरी धरून
धरिलेस जे उरी ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळलो मी...

आशा: हा लाजरा शहारा पाहील काय कोणी? (२)
सुधीर: आऽऽऽ
करतील का चहाडी हे लाल गाल दोन्ही?
गालांत रंगले जे, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...
सुधीर: रूपास भाळलो मी...
दोघे: हंऽऽऽ हंऽऽऽ

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: