जेव्हा तुझ्या बटांना

जेव्हा तुझ्या बटांना उधळी मुजोर वारा
माझा न राहतो मी हरवून हा किनारा

आभाळ भाळ होते, होती बटाहि पक्षी
ओढून जीव घेते पदरावरील नक्षी
लाटांस अंतरीच्या नाही मुळी निवारा

डोळे मिटून घेतो, छ्ळ हा तरी चुकेना
ही वेल चांदण्याची ओठांवरी झुकेना
देशील का कधी तू थोडा तरी इशारा ?

नशिबास हा फुलांचा का सांग वास येतो
हासून पाहिल्याचा नुसताच भास होतो
केव्हा तुझ्या खुषीचा उगवेल सांग तारा ?

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

मला मराठी गाण्यांचे संकेतस्थळ जर असेल तर त्याबद्दल माहीती हवी आहे.एम्पीथ्री फॉरमेट मध्ये डाऊनलोड करावायाचे आहे.