प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे

प्रीत सागरी तुझ्या स्मृतीचे
गर्जत आले वारे, वादळ
वारे हे वादळ

फिरू लागले जग वाटोळे,
सुन्न मनाने मिटले डोळे
रात निराशा ओकित काजळ, गर्जत आले वारे, वादळ

भग्न मनोरथ फुटला मचवा,
हात कुणी द्या मला वांचवा
मिळे सागरी अश्रू ओघळ, गर्जत आले वारे, वादळ

तुफान झुंजत दीप-मनोरा,
अढळ उभारी किरण-पिसारा
पिंजून लाटा झरे प्रभावळ, गर्जत आले वारे, वादळ

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: