उघड्या पुन्हा जहाल्या

उघड्या पुन्हा जहाल्या, जखमा उरातल्या
फुलती तुझ्या स्मृतींच्या, कलिका मनातल्या ||धृ||

येऊ कशी निघोनी, पाऊल अडखळे
विरहात वेचितांना, घटना सुखातल्या ||१||

उठता तरंग देही, हळुवार भावनांचे
स्मरतात त्या अजूनी, भेटी वनातल्या ||२||

हासोनिया खुणावी, ती रात रंगलेली
तू मोजिल्यास होत्या, तारा नभातल्या ||३||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: