घाई नको बाई अशी

घाई नको बाई अशी, आले रे बकुळफुला
देते जलसंजीवन बंधुजीव आसुसला
नको नको घाई नको बाई अशी, आले रे बकुळफुला

कळे न काही आज असा का अशोक हिरमुसला
थांब जरा मंदारा, विसरले न मी तुला
नको नको घाई नको...

पिऊनी चांदणेसरात चांदरात ओसरता
खुणावित मधुनलिनी बोलविती हळुच मला
नको नको घाई नको...

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: