जय शंकरा गंगाधरा

जय शंकरा, गंगाधरा
गौरीहरा गिरिजावरा
विपदा हरा शशीशेखरा ||धृ.||

विष प्राशुनी जगतास या
दिधली सुधा करुणाकरा ||१||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: