जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे

जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे
जन्मच हा तुजसाठी
नव्हत्या माहित मज वेडीला
जन्मांतरीच्या गाठी

मनात आला विनोद केवळ
बोलुन गेले काही अवखळ
ओठी होती अल्लड बोली
आतुरता पोटी

चुरगळली मी हिरवी पाने
सहजपणाने अज्ञानाने
आज उमटली लाल नवेली
मेंदी तळहाती

परिहासाची विसर बोलणी
आठव होते काय लोचनी
परिचय झाला प्रणयाआधी
परिणय मग शेवटी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: