लाविला तुरा फेट्यासी

लाविला तुरा फेट्यासी
युवराज तुम्ही मी हो दासी

बसताच उद्या मंचकी
विसाराल जुन्या ओळखी
विसर तो स्नेह सुखवासी, हो हो

महालात जिगाचे पडदे
भोवती शिपाई प्यादे
कोठली वाट दीनासी .१

मज हवी भेट राजांची
बाई तू कोण कुणाची
क्षण नसे वेळ आम्हासी

हे हास्य मोकळे असले
मी प्रथम जयाला फसले
दिसणे न पुन्हा नजरेसी ..२

येईल नवी युवराणी
अति नाजुक कमळावाणी
पुसणार कोण चाफ्यासी

लाडके तुझ्यावाचोनी
मज आवडतेना कुणी
पहिलीच भेट रमणीसी ...३

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: