थांब रे, घना

थांब रे, घना,
जा निरोप घेऊनी, सांग मोहना

कुंज कुंज हा उदास
जागेपणि होत भास
तूच एक जाणिसी माझिया मना

एकटीच झुरत उभी
तारका न एक नभी
एकटीच सोशिते सर्व यातना

सांग जाऊनी तयास
वैरी माझेच श्वास
फूलही मला इथे होय वेदना

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: