थांब रे, घना

थांब रे, घना,
जा निरोप घेऊनी, सांग मोहना

कुंज कुंज हा उदास
जागेपणि होत भास
तूच एक जाणिसी माझिया मना

एकटीच झुरत उभी
तारका न एक नभी
एकटीच सोशिते सर्व यातना

सांग जाऊनी तयास
वैरी माझेच श्वास
फूलही मला इथे होय वेदना

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

थांबते मी रोज येथे

थांबते मी रोज येथे, जी तुझ्यासाठी
थांबणे ना थांबणे रें, ते तुझ्या हाती ॥ ध्रु ॥

मधुर स्वप्ने मिलनाची, लाविती मज वेड साची
रंगविण्या स्वप्न माझे, पाहिजे मज तूच रे
रंगणे ना रंगणे रे, ते तुझ्या हाती ॥ १ ॥

आळविती मजला तया मी, टाकिते झिडकारुनी
आळविते तुज प्राण भरुनी, याचनेची रागिणी
ऐकणे ना ऐकणे रे, ते तुझ्या हाती ॥ २ ॥

उपवनी सुमने उमलती, अमर जे मधुगंध लूटती
हृदयपुष्प तुला दिले, जे एकदा उमलले
चुंबणे ना चुंबणे रे, ते तुझ्या हाती ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: