ओळख पहिली गाली हसते

ओळख पहिली गाली हसते
सांग दर्पणा कशी मी दिसते

आषाढीच्या तिन्हीसांजेला
पैलतिरी त्या पाणवठ्याला
बघुनि ज्याला जीव लाजला
आठवण त्याची हृदयी ठसते

नाव जयाचे घुमता कानी
चित्र रंगते मिटल्या नयनी
बाहुपाशी जाता विरुनी
माझ्यावर मी जेव्हा रुसते

करी बांगडी राजवारखी
नथणी बुगडी तुझ्यासारखी
तुझ्यापरी तो रत्नपारखी
म्हणुनी तुजला घडी घडी पुसते

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: