ठाऊक आहे का तुज काही

ठाऊक नाही मज काही
ठाऊक नाही मज काही
ठाऊक आहे का तुज काही
कशी होती रे माझी आई

मऊ जशी ती साय दुधाची
होती आई का तशी मायेची
बागेतील ते कमल मनोहर
आई होती का तशीच सुंदर
देवाघरी का एकटी जाई
ठाऊक आहे का तुज काही
कशी होती रे माझी आई

चिऊकाऊची कथा चिमुकली
सांगत होती का ती सगळी
आम्हांसारखी शुभंकरोति
म्हणे रोज का देवापुढती
गात असे का ती अंगाई
ठाऊक आहे का तुज काही
कशी होती रे माझी आई

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: