शास्त्रीय गायन

आळविते केदार

फुले स्वरांची उधळित भवती,
गीत होय साकार
आज मी आळविते केदार

गोड काहि तरि मना वाटले
अनोळखीसे सौख्य भेटले
अबोध सुंदर भाव दाटले
कंपित होता तार

फिरत अंगुली वीणेवरती
मौनातुन संवाद उमलती
स्वरास्वरांवर लहरत जाती
भावफुले सुकुमार

जे शब्दांच्या अतीत झाले
स्वरातुनी या ते पाझरते
एक अनामिक अर्थ घेतसे
गीतातुन आकार

गाण्याचे आद्याक्षर: