लाविशी का वेड मजला

लाविशी का वेड मजला राजहंसा येऊनी
जाशी का तू हळू मला अर्धी कहाणी सांगुनी ॥धृ॥
मोतियाचा रम्यसा रे मी तुला देईन चारा
नित्य तू माझ्या गवाक्षी करित जाई येरझारा
तृप्त होते राजसची दिव्य कीर्ती ऐकुनी॥१॥
मंद कलकल गुंजणारी बोल तू शब्दातुनी
ओळखू ये गायिलेला राग तो हंसध्वनी
हरखुनी जाते सहज मी या तुझ्या नादातुनी॥२॥
मी इथे तू दूर कोठे अन्‌ अनोळखी वाट रे
मीलना मध्येच मंगल तूच अतंरपाट रे
बैसवुनी तुझिया विमानी जा मला तू घेऊनी॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

गाणे योग्य सदरात टाकले आहे