तंत्रज्ञान व्यंग्यचित्रे - भाऊ नमसकर

science1.JPG

science2.JPG

science3a.JPG

science4ab.JPG

science5a.JPG

science6.JPG

प्रतिसाद

मस्त आहेत. आवडली.

chaan...

जबरदस्त व्यंगचित्रे :)

भारी भाऊ :)

छा न .......

आवडली

भाऊ, मस्त व्यंगचित्रे! :-)

:D
मस्त !

जेट लॅगवर बैलगाडी... आवरा या भाऊकाकांका.. :)

एकसे एक आहेत व्यंगचित्रे. सासूला मारलेला टोमणा भारी :हाहा:

:)

मस्त......:)

:)

:-)
हा हा !

मस्त :)

मस्तच !

मस्त :-)

:D

मस्त :D

:हाहा:
एक नंबर :हहगलो:

मस्त :)

सर्व व्यंगचित्रे आवडली.

जबरी !!!!!!!!!!!

मस्तच. खूप आवडली :हाहा:

एक नंबर भाऊ :)

लास्टचा सुपर्ब...

:)

शेवटचा सगळ्यात खतरनाक :-)

प्रतिसादाबद्दल सर्वांस धन्यवाद.
खरं तर, संपादक मंडळाने माझे कान पकडून माझ्याकडून हे करवून घेतलं
म्हणून त्या धाडसाबद्दल त्यांचेच आभार मानायला हवेत ! :डोमा:

मस्त :हाहा:
शेवटचा भारीय...