कोळीगीत

वादलवारं सुटलं गो

वादलवारं सुटलं गो, वार्‍य़ान तुफान उठलं गो
भिरभिर वार्‍य़ात, पावसाच्या मार्‍य़ात
सजनानं होडीला पाण्यात लोटलं ॥ धॄ ॥

गडगड ढगात बिजली करी, फडफड शिडात, धडधड उरी
एकलि मी आज घरी बाय, संगतिला माज्या कुनी नाय
सळसळ माडात, खोपीच्या कुडात, जागनार्‍य़ा डोल्यात सपान मिटलं ॥ १ ॥

सरसर चालली होडीची नाळ, दूरवर उठली फेसाची माळ
कमरेत जरा वाकूनिया, पान्यामंदी जालं फेकुनिया
नाखवा माजा, दर्याचा राजा, लाखाचं धन त्यानं जाल्यात लुटलं ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

अग पोरी, संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी

अग पोरी, संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी
लाट प्रितीची, भन्नाट होऊन आभालि घेई भरारी

नाय भिनार ग, येऊ दे पान्याला भरती
माज्या होरीचं, सुकान तुज्याच हाती
नाव हाकीन मी, कापीत पाऊसधारा
मनि ठसला रं, तुजा ह्यो मर्दानि तोरा
जाल्यांत गावली सोनेरि मासली
नको करू शिर्जोरी

तुज्या डोल्यांत ग, घुमतोय वादलवारा
तुज्या भवती रं, फिरतोय मनाचा भौरा
तुला बगून ग, उदान आयलंय मनाला
तुज्या पिर्तीचं, काहूर जाली जिवाला
सुटणार नाय ग, तुटणार नाय ग
तुजी नि माजी जोरी

मी आनिन तुला, जर्तारी अंजीरि सारी
मला पावली रं, पिर्तीचि दौलत न्यारी
मी झुंजार ! साजिरि तू माजि नौरी
तुज्या संगतीनं, चाखीन सर्गाची गोरी
थाटांतमाटांत गुल्लाबी बंगला-
बांदूया दर्याकिनारी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

आला खुशीत समिंदर

आला खुशीत समिंदर, त्याला नाही धीर
होडीला देइ ना गे ठरु, सजणे होडीला बघतो धरु ॥ ध्रु ॥

हिरवं हिरवं पाचूवाणी जळ, सफेत फेसाची वर खळबळ
माशावाणी काळजाची तळमळ, माझी होडी समिंदर
ओढी खालीवर, पाण्यावर देइ ना गे ठरु ॥ १ ॥

ताबंडं फुटे आभाळांतरी, रक्तावाणी चमक पाण्यावरी
तुझ्या गालावर तसं काहीतरी, झाला खुळा समिंदर
नाजुक होडीवर, लाटांचा धिंगा सुरु ॥ २ ॥

सुर्यनारायण हसतो वरी, सोनं पिकलं दाहिदिशांतरी
आणि माझ्याहि नवख्या उरी, आला हसत समिंदर
डुलत फेसावर, होडीशी गोष्टी करु ॥ ३ ॥

गोर्‍या भाळी तुझ्या लाल चिरी, हिरव्या साडिला लालभडक धारी
उरी कसली गं गोड शिरशिरी, खुशी झाला समिंदर
त्याच्या उरावर, चाले होडी भुरुभुरु ॥ ४ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: