टप टप टप टप थेंब वाजती

टप टप टप टप थेंब वाजती, गाणे गातो वारा
विसरा आता पाटी-पुस्तक, मजेत झेला धारा
पाऊस आला, रे पाऊस आला

घरा-घरावर, कौलारावर, आले झिमझिम पाणी
गुणगुणती झाडांची पाने हिरवी-हिरवी गाणी
अवती-भवती भिजून माती, सुगंध भरला सारा

काळ्याभोर ढगांना झाली कोसळण्याची घाई
इवले इवले पंख फुलवुनी गाते ही चिऊताई
आनंदे हंबरती गाई समोर विसरून चारा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

टप टप टप काय बाहेर वाजतंय ते पाहू

टप टप टप काय बाहेर वाजतंय ते पाहू
चल गं आई, चल गं आई पावसात जाऊ

भिरभिर भिरभिर अंगणात बघ वारे नाचतात
गरगर गरगर त्यासंगे चल गिरक्या घेऊ

आकाशी गडगडते म्हातारी का दळते
गडड गुडुम गडड गुडुम ऐकत गे राहू

या गारा कश्या कश्या आल्या सटासटा
पट पट पट वेचूनिया ओंजळीत घेऊ

फेर गुंगुनी धरू भोवर्‍यापरी फिरू
ये पावसा घे पैसा गीत गोड गाऊ

पहा फुले लता तरू चिमणी गाय वासरू
चिंब भिजती मीच तरी का घरात राहू

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

टाळ बोले चिपळीला

टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संगं
देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग ॥धृ॥

दरबारी आले रंक आणि राव
सारे एकरूप नाही भेदभाव
गाऊ नाचू सारे होऊनी नि:संग ॥१॥

जनसेवेपायी काया झिजवावी
घाव सोसुनिया मने रिझवावी
ताल देऊनी हा बोलतो मृदंग ॥२॥

ब्रम्हानंदी देह बुडूनिया जाई
एक एक खांब वारकरी होई
कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग ॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: