चित्रपटगीत

मल्मली तारुण्य माझे

मल्मली तारुण्य माझे, तू पहाटे पांघरावे
मोकळ्या केसात माझ्या, तू जिवाला गुंतवावे ॥ ध्रु ॥

लागुनी थंडी गुलाबी, शिरशिरी यावी अशी, की
राजसा माझ्यात तू अन मी तूझ्यामाजी भिनावे ॥ १ ॥

गर्द राईतून यावा, भारलेला गार वारा
तू मुक्या ओठात माझ्या, दंशताजे ऊन प्यावे ॥ २ ॥

चांद्ण्याचा श्वास जाईच्या फुलांमाजी विरावा
आपुल्या डोळ्यात साया तारकांनी विरघळावे ॥ ३ ॥

तापल्या माझ्या तनूची, तार झंकारुन जावी
रेशमी संगीत स्पर्शाचे पुन्हा तू पेटवावे ॥ ४ ॥

रे तूला बाहूत माझ्या, रुपगंधा जाग यावी
मी तूला जागे करावे, तू मला बिलगून जावे ॥ ५ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

पोटापुरता पसा पाहिजे

पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी ॥ ध्रु ॥

हवाच तितुका पाडी पाउस देवा, वेळोवेळी
चोचीपुरता देवो दाणा, मायमाउली काळी
एका वितीच्या भूकेस पुरते, तळहाताची थाळी ॥ १ ॥

महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
गरजेपुरती देई वसने, जतन कराया काया
गोठवणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी ॥ २ ॥

सोसे तितुके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझा
सौख्य देइ वा दु:ख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
अपुरेपणाही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

माझिया नयनांच्या कोंदणी

माझिया नयनांच्या कोंदणी
उमलते शुक्राची चांदणी

तम विरते, रात्र सरते
पहाट-वारे झुळझुळते
प्राजक्ताचे तरु मोहरते
हृदयीच्या अंगणी

प्रहर पहिला अविरत येतो
भूपाळीचे स्वर गुणगुणतो
अरुण मनाचा हर्ष रंगतो
पूर्वेच्या लोचनी

दंव बिंबातुनी क्षण सोन्याचा
उजळीत राही जीव जीवाचा
स्वर्ग हासतो वसुंधरेचा
किरणां-किरणांतुनी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात

एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात
शेवटचे घरटे माझे तुझ्या अंगणात

धरेवरी अवघ्या फिरलो, निळ्या अंतराळी शिरलो
कधी उन्हामध्ये न्हालो, कधी चांदण्यात

वने, माळराने, राई,
ठायी, ठायी केले स्नेही
तुझ्याविना नव्हते कोणी, आत अंतरात

फुलारून पंखे कोणी, तुझ्यापुढे नाचे रानी
तुझ्या मनगटी बसले कुणी भाग्यवंत

मुका बावरा, मी भोळा
पडेन का तुझिया डोळा ?
मलिनपणे कैसा येऊ, तुझ्या मंदिरात

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

शोधू मी कुठे, कशी, प्रिया, तुला

शोधू मी कुठे, कशी, प्रिया, तुला ?
प्रीती का देई साद ही मजला ?

दिसे कुणी मज पुन्हा लपते, ग
घुमते का शीळ इथे ?
पदरी मी भास खुळे जपते, ग
हलले का पान तिथे ?
वारा हा काही सांगतो मजला !

ओळखीची खूण काही पटते, ग
नच झाली भेट जरी
डोळियांच्या पापणीत मिटते, ग
उमटे जे बिंब उरी
येती या चाहुली कशा मजला ?

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

पंख हवे मज पोलादाचे

पंख हवे मज पोलादाचे
शूर लढाऊ जटायूचे

सीतेपरी जो हरण करोनी
असहाय अबला नेईल कोणी
काळझेप ती तिथे घालूनी
शील रक्षण्या स्त्रीजातीचे
पंख हवे मज पोलादाचे

नीजजननीला मुक्त कराया
गरूड मागता अमृत देवा
तुच्छे हासता इन्द्र तेधवा
वज्र तोडण्या त्या इन्द्राचे
पंख हवे मज पोलादाचे

गर्भपिलांना सागर गिळता
क्रोधे उठली पक्षीण टिटवी
जळा Pएटवी सागर आटवी
अगस्थ्याच्या सामर्थ्याचे
पंख हवे मज पोलादाचे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रसिका गाऊ कोणते गीत

रसिका गाऊ कोणते गीत
हीही जाता रुसूनी मजवर रुसले रे संगीत

जुळल्या तारा पहिल्या भेटी
राग रंगले जुळता प्रीति
झरे मेघमल्हार लोचनी आठवता तू गीत

तुटल्या तारा रुसली वीणा
सूर संपले कुठल्या ताना
आज बैसलो निर्माल्याला तुजसाठी फुलवीत

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

एक झोका

एक झोका, चुके काळजाचा ठोका ll धृ. ll
उजवीकडे डावीकडे
डावीकडे उजवीकडे
जरा स्वतःलाच फेका ll १ ll
नाही कुठे थांबायचे
मागेपुढे झुलायचे
हाच धरायचा ठेका ll २ ll
जमिनीला ओढायचें
आकाशाला जोडायचें
खूप मजा, थोडा धोका ll 3 ll

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

जिथे सागरा धरणी मिळते

जिथे सागरा धरणी मिळते
तिथे तुझी मी वाट पहाते ||

डोंगर दरीचे सोडून घर ते
पल्लव पाचूचे तोडून नाते
हर्षाचा जल्लोष करुनि जेथे
प्रीत नदीशी एकरूप ते ||

वेचित वाळूत शंख शिंपले
रम्य बाल्य ते जिथे खेळले
खेळाचा उल्हास रंगात येऊनी
धुंदित यौवन जिथे डोलते ||

बघुनि नभीची चंद्रकोर ती
सागर हृदयी उर्मी उठते
सुखदु:खाची जेथे सारखी
प्रीत जीवना ओढ लागते ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: