चित्रपटगीत

पप्पा सांगा कुणाचे....

पप्पा सांगा कुणाचे? पप्पा माझ्या मम्मीचे
मम्मी सांगा कुणाची? मम्मी माझ्या पप्पांची IIधृII

इवल्या इवल्या घरट्यात
चिमणा चिमणी राहतात
चिमणाचिमणी अन भवती
चिमणी पिले ही चिवचिवती
पप्पा सांगा कुणाचे......II१II

आभाळ झेलती पंखांवरी
पप्पांना घरटे प्रिय भारी
चोचित चोचिने घास द्यावा
पिलांचा हळूच पापा घ्यावा
पप्पा सांगा कुणाचे...... II२II

पंखांशी पंख हे जुळताना
चोचित चोच ही मिळताना
हासती, नाचते घर सारे
हासती छप्पर भिंती दारे
पप्पा सांगा कुणाचे...... II३II

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

सूर येती विरून जाती

सूर येति विरुन जाति कंपने वाऱ्यावरी, हृदयावरी

या स्वरांचा कोण स्वामी की विदेही गीत देही
हाय अनोखी ही आलापी कवळिते मजला उरी

बंधनी आहे तरी ही मुक्त झालो आज मी
पंख झालो या स्वरांचे विहरतो मेघांतरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या

सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे
अजूनही वाटते मला की, अजूनही चांदरात आहे

उगीच स्वप्नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू ?
दिलेस का प्रेम तू कुणाला तुझ्याच जे अंतरात आहे ?

कळे न तू पाहशी कुणाला ? कळे न हा चेहरा कुणाचा ?
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे तुझे हसू आरशात आहे !

उगाच देऊ नकोस हाका, कुणी इथे थांबणार नाही
गडे, पुन्हा दूरचा प्रवासी कुठेतरी दूर जात आहे

सख्या तुला भेटतील माझे तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा अबोल हा पारिजात आहे !

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

सासु-यास चालली

सासुऱ्यास चालली, लाडकी शकुंतला
चालतो तिच्यासवे, तिच्यात जीव गुंतला !

ढाळतात आसावे मोर-हरीणशावके
मूक आज जाहले सर्व पक्षि बोलके
यापुढे सखी नुरे, माधवी-लते, तुला !

पान पान गाळुनी दुःख दविती तरू
गर्भिणी मृगी कुणी वाट ये तिची धरू
दंति धरुनि पल्लवा, आडवी खुळी तिला !

भावमुक्त मी मुनी, मला न शोक आवरे
जन्मदास सोसवे, दुःख हे कसे बरे ?
कन्यका न, कनककोष मी धन्यास अर्पिला !

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

मानसीचा चित्रकार तो

मानसीचा चित्रकार तो, तुझे निरंतर चित्र काढतो ॥ ध्रु ॥

भेट पहिली अपुली घडतां, निळी मोहिनी नयनीं हसतां
उडे पापणी किंचित ढळतां, गोड कपोली, रंग उषेचे भरतो ॥ १ ॥

मम स्पर्शाने तुझी मुग्धता, होत बोलकी तुला न कळतां
माझ्याविण ही तुझी चारुता, मावळतीचे सुर्यफूल ते करतो ॥ २ ॥

तुझ्यापरी तव प्रीतीसरिता, संगम देखुन मागे फिरतां
हंसरी संध्या रजनी होता, नक्षत्रांचा, निळा चांदवा धरतो ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

घडी घडी अरे मनमोहना

घडी घडी अरे मनमोहना, हसुनि गुणिजना देखता
नको रे बोलु मशी
भरम धरिल जन तुझा नि माझा पहा पुरती चौकशी
सजणा नको रे बोलु मशी
छबिदार सुरत साजिरी, दिसे गोजिरी, बरी आवडलीस माझ्या मना
कुठे दिसे ना दुजा पुरुष मज, तुजसम रे देखणा
सजणा तुजसम रे देखणा
तुझी प्रीत लाभली कुठुन, रोज नीट उठुन, तुटुन जीव पडतो झाले पिशी
सजणा नको रे बोलु मशी

दिसतेस चटक चांदणी, अगे साजणी, मनी तू ठसलीस अमुच्या गडे
छंद लागला तुझा आम्हाला, रात्रंदिन फाकडे
नीज ध्यास सदा अंतरी, फिदा तुजवरी, घरी मी सिद्ध करुनिया विडे
घरी मी सिद्ध करुनिया विडे
एकांति मुखी घालता, चकाकतील माझ्या हातातील चुडे
इश्काची चटक लागली, जीवा चांगली, रंगली वृत्ती तुजपाशी
सजणा नको रे बोलु मशी
घडी घडी अरे मनमोहना हसुनि गुणिजना देखता
नको रे बोलु मशी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

मी लता तू कल्पतरू

मी लता, तू कल्पतरू
संसार अपुला सुखी करू

सोन्याचा हा असे उंबरा
भाग्यवती मी तुझी इंदिरा
आले नाथा तुझ्या मंदिरा
अमृतघट ते इथे भरू

सुवासिनीचे कुंकू ल्याले
भाग्यवती मी आज जाहले
शतजन्माचे सार्थक झाले
वेल प्रीतीची लागे बहरू

स्वप्न उद्याचे आज पाहते
बाळ लोचनी या दुडदुडते
वात्सल्याचे येते भरते
या आनंदा कशी आवरू ?

चरण पूजिते पतिदेवाचे
मरणहि येवो सौभाग्याचे
हेच मागणे भाग्यवतीचे
कधी न आपण जगी अंतरू

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गा रे कोकिळा गा

गा रे कोकिळा गा

भूलोकीच्या गंधर्वा तू
अमृत संगीत गा
गा रे कोकिळा गा...

सप्तसूरांचा स्वर्ग उभारून
चराचरांना दे संजीवन
अक्षय फुलवित हे नंदनवन
पर्णफुलातून गा...

कुहू कुहू बोलत मधुर गायनी
मोहित होता सारी अवनी
कुसुम कोमला ही वनराणी
नाचत थयथय गा...

मन्मथ मनीचा इंद्रधनुला
शरपंचम तो धावून आला
प्रीत भेटता अनुरागाला
मीलन होऊन गा...

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला

गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला (२)
सांभाळी ही तुझी लेकरे पुण्य समझती पापाला (गोपाला)
गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला
(गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला (२), गोपाला, गोपाला)

ही धोंड्याला म्हणती देवता
भगत धुंडिती तया जोगता
स्वतःच देती तया योग्यता
देव म्हणुनी कुणी न भजावे, फुका शेंदरी दगडाला ... १

कुणी न रहावे खुळी अडाणी
शिक्षण घ्यावे, व्हावे ज्ञानी
यासाठी ही झिजते वाणी
मी जातीचा धोबी देवा, धुईन कपडा मळलेला ... २

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

आज गोकुळात रंग खेळतो हरी

आज गोकुळात रंग खेळतो हरी
राधिके, जरा जपून जा तुझ्या घरी

तो चटोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढूनी खुशाल रंग टाकतो
रंगवून, रंगूनी गुलाल टाकतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी

सांग श्याम सुंदरास काय जाहले
रंग टाकल्याविना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास रंग रंग रंग लागले
एकटीच वाचशील काय तू तरी

त्या तिथे अनंगरंग रास रंगला
गोपगोपिकांसवे मुकुंद दंगला
तो पहा मृदुंग मंजिर्‍यात वाजला
हाय वाजली फिरुन तीच बासरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: