चित्रपटगीत

जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला

कृष्णा....
जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला
जगदाधारा हरी विठ्ठला

(पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला)

तिर्थ तुझ्या चरणांचे पिवीले
अद्वैतामृत मुखी माझ्या चढले
पायी विभो तव पावन गंगा
(प्रभो पांडुरंगा विभो पांडुरंगा)
पापविमोचन पावन गंगा .१

श्रीचरणी मज द्या विसावा
मंगलमय वर हात द्यावा
आस तुझी मजला श्रीरंगा
(प्रभो पांडुरंगा विभो पांडुरंगा)
आस तुझी मजला श्रीरंगा ..२

जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला
जगदाधारा हरी विठ्ठला

(पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला)

विठ्ठल विठ्ठल (पांडुरंग) (६)

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

ये जवळी घे जवळी

ये जवळी घे जवळी प्रियसखया भगवंता
वेधुनी मज राहसी का दूर दूर आता?

रे सुंदर तव तीरी जग हिरवे धुंद उरी
पातेही न गवताचे शोभवी मम माथा

निशीदिनी या नटुनी थटुनी बघ नौका जाती दुरुनी
स्पर्शास्तव आतुरले , दुर्लभ तू आता

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

गेला सोडुन मजसी कान्हा

असा मी काय केला गुन्हा
असा मी काय केला..... गुन्हा...

गेला सोडुनी मजसी कान्हा
कान्हा कान्हा कान्हा
गेला सोडुनी मजसी कान्हा
(गेला गेला सोडुनी बाई हिला कान्हा)

गोकुळात मी रंगुन गेले
मनोमनी तर खुप नाचले
मुरलीचा मी सुर जाहले
अजुन हृदयी त्याच खुणा .१

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

तुझ्या प्रीतीची रीत निराळी
जीव लावूनी मनास जाळी
फसली रे मी राधा भोळी
सख्या मुकुंदा येई पुन्हा ..२

गेला सोडुनी मजसी कान्हा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

आला गं चावट भुंगा

लई तुडुंब भरलय आज इश्काच तळं
नाचती मधोमध दोन कमळाची फुलं
अहो मधाला भुलतोय
मागम्होर झुलतोय
भवतीन घालतोय पिंगा
आला आला गं
कोण
आला आला गं
कोण
आला आला गं
कोण
तो
(आला आला, आला गं आला आला
आला गं ऽ चावट भुंगा)
आला गं ऽऽ चावट भुंगा
भवतीनंऽ गं बाई बाई घालतोय पिंगा
भवतीनं ग बाई बाई
भवतीनं ग बाई बाई
घालतोय पिंगा

लई दिसानं नजरही फिरली
एव्हढ्या गर्दीत मलाच हेरली
छेडाछेडी करतोय
पदराला धरतोय
झोंबतोय गोर्‍या अंगा .१

थरथरुन काया ही भिजली
कोवळ्या ज्वानीनं पिरती सजली
उसासे भरते
आर्जव करते
मदनाचा चाललाय पिंगा ..२

पापण्या मिटुन घेते गुलाबी
रात जत्रेची होईल शराबी...आऽ

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

फुलला साजिरा संसार माझा

फुलला साजिरा, फुलला साजिरा
फुलला साजिरा संसार माझा
फुलला साजिरा, फुलला

रोज रोज पाहते तरी नविन भासते
सुख असे क्षणोक्षणी जन्म घेई वेगळा .१

पुण्य होई पवित्र म्हणुन नांदते ईथे
इथेच विरूनी जायचे छंद हाच लागला ..२

मजसी या घराविना, चैन ना पडे मला
इथेच स्वर्ग सातही, इथेच मोक्ष लाभला ...३

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

अष्टविनायका तुझा महिमा कसा

स्वस्ती श्री गणनायकम् गजमुखम् मोरेश्वरम् सिद्धीद्म्
बल्लाळम् मुरुडम् विनायक महडम् चिंतामणीम् थेवरम्
लेण्याद्रीम् गिरीजात्मजम् सुवरदम् विघ्नेश्वरम् ओझरम्
ग्रामो रांजण संस्थितो गणपती: कुर्यात सदा मंगलम्
कुर्यात सदा मंगलम्

जय गनपती गुनपती गजवदना (२)
आज तुझी पुंजा देवा गौरीनंदना
जय गनपती गुनपती गजवदना

कुडी झाली देऊळ छान, काळजात सिंहासन
काळजात सिंहासन
मधोमधी गजानन
दोहीकडी रिद्धीसिद्धी उभ्या ललना
जय गनपती गुनपती गजवदना

अष्टविनायका तुझा महिमा कसा
दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा
अष्टविनायका तुझा महिमा कसा

गनपती, पहिला गनपती, आहा
मोरगावचा मोरेश्वर लई मोठ मंदिर

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

खेळ मांडला

तुझ्या पायरीसी कुनी सानं थोर न्हाई, साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई
हे तरि द्येवा सरंना ह्यो भोग कश्यापाई, हरवली वाट दिशा अंधारल्या धाई
ववाळुनी उधळीतो जिव मायबापा, वनवा ह्यो उरी प्येटला
खेळ मांडला मांडला मांडला
हे खेळ मांडला मांडला मांडला
सांडली गा रितभात, घेतला वसा तुझा
तुच वाट दाखवी गा खेळ मांडला
दावी द्येवा पैलपार पाठीशी तु र्‍हा उभा, ह्यो तुझ्याच उंबर्‍यात खेळ मांडला
खेळ मांडला मांडला मांडला
हे.............
उसवलं गणगोत सारं आधार कुनाचा न्हाई,
भेगाळल्या भुईपरी जीनं अंगार जीवाला जाळी
बळं दे झुंजायाला, किरपेची ढाल दे, इनवती पंचप्रान जिव्हारात ताल दे ???

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

देवावानी शेत माझं नवसाला पावलं

तो: देवावानी शेत माझं नवसाला पावलं
कुबेराचं धन माझ्या शेतात घावलं

(सह: देवावानी शेत माझं नवसाला पावलं
कुबेराचं धन माझ्या शेतात घावलं)

तो: झाकली मूठ ही मिरगानं फेकली
निढळाची धार ती सर्गानं शिपली
ती: हो ऽऽ ओ ऽ ऽ
बाळरूप कोवळं शिवारात हासलं (२)
धरतीच्या माऊलीनं दिनरात पोसलं
(सह: कुबेराचं धन माझ्या शेतात घावलं
भलरी दादा भलगडी दादा भलरी दादा भलं)

तो: तरारून आला भरा गहू हरभरा
शाळूराजा डुलतोय झुलवीत तुरा
ती: तरुणपण जवारीनं पानाआड झाकलं (२)
(सह: चोच मारून पाखरू पिकामधी लपलं)
ती: चोच मारून पाखरू पिकामधी लपलं
(सह: कुबेराचं धन माझ्या शेतात घावलं

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

सर्जा गेल्यावरी अंधाराच्या सरी

सर्जा गेल्यावरी अंधाराच्या सरी
चांदणी एक न्हाई काळ्या चांदव्यात

आशीचा चांदूबा दिसना गं...
दिसना गं काळ्या चांदव्यात

घाबरून लपली धरतीची बाळं
कांबरून कांबळं आबाळाचं... आबाळाचं

किरकिरती किडे, रात जणू रडे
का दैवाची पावलं आडंनातं

सर्जा बिगी येई तुझी जाई घरी
डोई जीव धरी मायेच्या कुशीत... मायेच्या कुशीत

कोमेजलं फूल करपेल येल
दूरुन ती आग जीवाला जाळीत

पार्वतीनं घातलं तप संबूसाठी
आला तिच्या भेटी दयाळू धावत... दयाळू धावत

नका धनी तथं कष्टू पारूसाठी
परजाईच्या जीवाची पुरवा जी आस

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे

जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे
जन्मच हा तुजसाठी
नव्हत्या माहित मज वेडीला
जन्मांतरीच्या गाठी

मनात आला विनोद केवळ
बोलुन गेले काही अवखळ
ओठी होती अल्लड बोली
आतुरता पोटी

चुरगळली मी हिरवी पाने
सहजपणाने अज्ञानाने
आज उमटली लाल नवेली
मेंदी तळहाती

परिहासाची विसर बोलणी
आठव होते काय लोचनी
परिचय झाला प्रणयाआधी
परिणय मग शेवटी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: